ΓΕΝΙΚΑ

Η πληθυσμογραφία ή αλλιώς εμπεδησιομετρία είναι μια νέα τεχνική που περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1991. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην διαφορά της ηλεκτρικής αγωγιμότητας μεταξύ αέρα, υγρού και στερεού. Η τεχνική αυτή έχει βρει εφαρμογή στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας του οισοφάγου και στην αξιολόγηση της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.

Η πληθυσμογραφία οισοφάγου (multichannel intraluminal impedance- MII) χρησιμοποιεί την αλλαγή στην αντίσταση του εναλλασσόμενου ρεύματος μεταξύ δύο μεταλλικών ηλεκτροδίων, τα οποία βρίσκονται σε μια καθορισμένη απόσταση μεταξύ τους, πάνω σε έναν καθετήρα. Ο καθετήρας της πληθυσμογραφίας έχει αρκετά τέτοια ηλεκτρόδια τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε όλο το μήκος του. Έτσι, καταγράφεται η αλλαγή στην αντίσταση του ρεύματος μεταξύ δύο διαδοχικών ηλεκτροδίων όταν διαμέσου αυτών περνά ο βλωμός και αξιολογείται η κίνηση του βλωμού μέσα στον αυλό του οισοφάγου.

Η πληθυσμογραφία σήμερα μπορεί να συνδυαστεί με την καταγραφή του pH (ΜΙΙ-pH) ή με την μανομετρία οισοφάγου υψηλής ανάλυσης (ΜII-HRM).

ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ- pHΜΕΤΡΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο συνδυασμός της πληθυσμογραφίας οισοφάγου με την καταγραφή του pH επιτρέπει την αναγνώριση επεισοδίων παλινδρόμησης. Αναγνωρίζει είτε την όξινη είτε την αλκαλική παλινδρόμηση και μπορεί να διαφοροδιαγνώσει μεταξύ της παλινδρόμησης αέρα ή υγρών/στερεών βλωμών.

Η MII-pH έχει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με την απλή pH-μετρία οισοφάγου:

  1. Αναγνωρίζει τα επεισόδια μη όξινης ή ήπια όξινης γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.
  2. Επιτρέπει την μελέτη ακόμα και όταν ο ασθενής βρίσκεται υπό θεραπεία με αντιόξινα/ αναστολείς αντλίας πρωτονιών.
  3. Διαθέτει έως δύο καθετήρες μέτρησης του ph σε διαφορετικό ύψος ο καθένας έτσι ώστε να μπορεί να μελετηθεί το ύψος στο οποίο φτάνει η παλινδρόμηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ο ασθενής θα πρέπει να έχει παραμείνει νηστικός για τουλάχιστον 6 ώρες πριν την τοποθέτηση του καθετήρα, ο οποίος είναι ένα πολύ λεπτό σωληνάκι. Πριν από την τοποθέτησή του ψεκάζεται με τοπικό αναισθητικό η μύτη και το στόμα του ασθενούς. Ο καθετήρας διέρχεται από το ρουθούνι του ασθενούς και προωθείται προς τον στόμαχό του. Όταν ο καθετήρας φτάσει στο επιθυμητό σημείο, στερεώνεται εξωτερικά στη μύτη του ασθενούς με ένα αυτοκόλλητο. Ο ασθενής μπορεί να φύγει από το ιατρείο και να ακολουθήσει το καθημερινό του πρόγραμμα όπως συνήθως. Η εξέταση διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής έχει μαζί του ένα μικρό μηχάνημα με κουμπιά τα οποία αντιστοιχούν σε συμπτώματα. Όταν νιώσει κάποιο σύμπτωμα πατάει το αντίστοιχο κουμπί. Σε αυτό το 24ωρο θα πρέπει ο ασθενής να έχει μια φυσιολογική ημέρα, δηλαδή να μην περιορίσει την δραστηριότητά του ή το φαγητό, έτσι ώστε η καταγραφή που θα προκύψει να αντιστοιχεί σε μία φυσιολογική ημέρα του. Μετά το πέρας των 24 ωρών ο ασθενής επιστρέφει για να αφαιρεθεί ο καθετήρας και να βγει το αποτέλεσμα της εξέτασης. Η εξέταση είναι ανώδυνη. Κάποιοι ασθενείς αναφέρουν μικρή ενόχληση στο λαιμό.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ- ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο συνδυασμός της πληθυσμογραφίας οισοφάγου με την μανομετρία οισοφάγου (συγκεκριμένα την υψηλής ανάλυσης μανομετρία οισοφάγου- high resolution manometry) προσφέρει την δυνατότητα της ταυτόχρονης παρακολούθησης της κίνησης του βλωμού κατά την κατάποση (πληθυσμογραφία) και των πιέσεων του οισοφάγου σε όλα τα σημεία αυτού (μελέτη ΑΟΣ, μελέτη λειτουργίας σώματος και μελέτη ηρεμίας και χάλασης ΚΟΣ). Έτσι, μας δίνει την δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τους αρρώστους με κινητική διαταραχή του οισοφάγου που έχουν διαταραχή στην προώθηση του βλωμού προς το στομάχι. Η δυνατότητα του οισοφάγου να «καθαρίζει» τον βλωμό, η οποία αξιολογείται με την πληθυσμογραφία, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας της λειτουργίας του οισοφάγου και έχει μεγάλη σημασία για ασθενείς με κινητικές διαταραχές του οισοφάγου αλλά και ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις.

Η MII-HRM πλεονεκτεί έναντι της απλής μανομετρίας οισοφάγου γιατί:

  • Ο καθετήρας διαθέτει περισσότερα κανάλια καταγραφής πιέσεων και έτσι δίνεται καλύτερη εικόνα της κινητικότητας και των πιέσεων του οισοφάγου.
  • Η εξέταση είναι πιο καλά ανεκτή από τον ασθενή καθώς έχει πολύ μικρότερη διάρκεια (5-8 λεπτά έναντι 20-30 λεπτών στην απλή μανομετρία)
  • Αναγνωρίζει τις περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα του ασθενούς προέρχονται από την μη σωστή προώθηση του βλωμού παρά την φυσιολογική κινητικότητα του οισοφάγου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Ο ασθενής θα πρέπει να έχει παραμείνει νηστικός για τουλάχιστον 6 ώρες πριν την τοποθέτηση του καθετήρα, ο οποίος είναι ένα πολύ λεπτό σωληνάκι. Πριν από την τοποθέτησή του ψεκάζεται με τοπικό αναισθητικό η μύτη και το στόμα του ασθενούς. Ο καθετήρας διέρχεται από το ρουθούνι του ασθενούς και προωθείται προς τον στόμαχο του ασθενούς. Όταν φτάσει στο επιθυμητό σημείο, δίνεται στον ασθενή να καταπιεί 10 γουλιές νερό με απόσταση περίπου 20 δευτερόλεπτα μεταξύ τους. Η εξέταση διαρκεί 5-8 λεπτά και στη συνέχεια ο καθετήρας απομακρύνεται και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις ασχολίες του.