Η Μονάδα Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού διενεργεί ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων που αφορούν την λαπαροσκοπική, ανοικτή και ρομποτική αντιμετώπιση όλων των καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του οισοφάγου και του στομάχου. Παρακάτω περιγράφονται λεπτομερώς οι επεμβάσεις που διενεργούνται στο τμήμα μας. Συνολικά στα χρόνια της λειτουργίας της η Μονάδα Ανωτέρου Πεπτικού έχει διενεργήσει πάνω από 1300 επεμβάσεις και πλέον διενεργούνται περί τις διακόσιες ετησίως.

Η εξειδίκευση της μονάδος μας παρέχει στους ασθενείς την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες διεθνείς θεραπευτικές επιλογές. Η παροχή υψηλής ποιότητας έργου δεν περιορίζεται μόνο στην χειρουργική αντιμετώπιση αλλά καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες των ασθενών, στους οποίους παρέχονται διατροφικές συμβουλές και υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη (εφ’ όσον το επιθυμούν) και μακροχρόνια συστηματική παρακολούθηση. Τα αποτελέσματά μας έχουν παρουσιαστεί σε αρκετά συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Οι επεμβάσεις που διενεργούνται περιλαμβάνουν:

1. Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του οισοφάγου και της καρδιο-οισοφαγικής συμβολής (ΚΟΣ).

Συνολικά στα πλαίσια της λειτουργίας της μονάδας μας έχουν αντιμετωπιστεί χειρουργικά πάνω από 450 περιστατικά καρκίνου του οισοφάγου, ενώ πλέον διενεργούνται περί τα 45 περιστατικά ετησίως. Για την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου εφαρμόζονται:

 • Οισοφαγεκτομή με θωρακοσκοπική, λαπαροσκοπική και ρομποτική τεχνική καθώς και εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό στην κοιλιά και στο μεσοθωράκιο όπως επιτάσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
 • Οισοφαγεκτομή δια του διαφράγματος λαπαροσκοπικά ή ανοικτά με λεμφαδενικό καθαρισμό στην κοιλιά σε επιλεγμένα περιστατικά
 • Τμηματική εκτομή οισοφάγου και αντιμετάθεση νήστιδας.

2. Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του στομάχου.

Συνολικά στα πλαίσια της λειτουργίας της μονάδας μας έχουν αντιμετωπιστεί χειρουργικά 458 περιστατικά καρκίνου του στομάχου. Για την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του στομάχου εφαρμόζονται:

 • Ολική ή μερική γαστρεκτομή λαπαροσκοπικά, ρομποτικά ή ανοικτά με λεμφαδενικό καθαρισμό στην κοιλιά επιπέδου D2(-) σύμφωνα με τις σύγχρονες οδηγίες

3. Χειρουργική αντιμετώπιση της αχαλασίας.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της μονάδας μας έχουν αντιμετωπιστεί χειρουργικά 271 περιστατικά. Για την χειρουργική αντιμετώπιση της αχαλασίας εφαρμόζεται:

 • Λαπαροσκοπική ή ρομποτική μυοτομή κατά Heller και θολοπλαστική κατά Dor.

4. Χειρουργική θεραπεία της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης, του οισοφάγου Barrett και της διαφραγματοκήλης.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της μονάδας μας έχουν αντιμετωπιστεί χειρουργικά 395 περιστατικά. Για την χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων εφαρμόζονται:

 • Λαπαροσκοπική ή ρομποτική θολοπλαστική κατά Nissen.
 • Λαπαροσκοπική ή ρομποτική θολοπλαστική κατά Toupet.
 • Λαπαροσκοπική ή ρομποτική θολοπλαστική κατά Dor.
 • Λαπαροσκοπική ή ρομποτική γαστροπηξία.

5. Χειρουργική αντιμετώπιση εκκολπώματος Zenker.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της μονάδας μας έχουν αντιμετωπιστεί χειρουργικά 35 περιστατικά. Για την χειρουργική αντιμετώπιση του εκκολπώματος Zenker εφαρμόζεται:

 • Μυοτομή κρικοφαρυγγικού μυός με ή χωρίς εκτομή του εκκολπώματος.
 • Διαστοματική τεχνική μυοτομής χωρίς τομή

6. Χειρουργική αντιμετώπιση άλλων εκκολπωμάτων του οισοφάγου (π.χ. επιφρενικά εκκολπώματα).

 • Θωρακοσκοπική ή λαπαροσκοπική αφαίρεση εκκολπώματος και μυοτομή

7. Χειρουργική αντιμετώπιση στρωματικών όγκων οισοφάγου και στομάχου.

 • Εκπυρήνιση όγκου ή σφηνοειδής εκτομή με λαπαροσκόπηση ή θωρακοσκόπηση

8. Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων οισοφάγου και στομάχου.

Η μονάδα μας αντιμετωπίζει περιστατικά τραυματικής ρήξεως οισοφάγου (π.χ. μετά από ενδοσκοπική διαστολή ή μετά από επεμβάσεις), κατάποσης καυστικών ουσιών (π.χ. καυστικής ποτάσας, υδροχλωρικού οξέος), διάτρησης στομάχου ή δωδεκαδακτύλου λόγω έλκους.

 • Πρωτογενής συρραφή ρήξεως οισοφάγου.
 • Οισοφαγεκτομή με οισοφαγοστομία και δευτερογενής αποκατάσταση της συνέχεια του πεπτικού σωλήνα με γαστρικό μόσχευμα ή μόσχευμα παχέος εντέρου.
 • Πρωτογενής συρραφή διάτρησης στομάχου.
 • Μερική γαστρεκτομή για αντιμετώπιση επιπλεγμένου έλκους με βαγοτομή.

Από το 2008, επίσης, λειτουργεί το τμήμα μελέτης της φυσιολογίας του οισοφάγου, το οποίο μελετά τις διαταραχές της κινητικότητας του οισοφάγου και την γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση. Στο τμήμα μας υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας:

Η τεχνική αυτή αποτελεί την σύγχρονη μέθοδο μελέτης της οισοφαγικής κινητικότητας, έχουν διενεργηθεί πάνω από 500 τέτοιου είδους εξετάσεις

 • 48h καταγραφή pH με ασύρματη κάψουλα οισοφάγου (Bravo)

Συνολικά 115 ασθενείς μας έχουν υποβληθεί σε pHμετρία με την ασύρματη κάψουλα 48h pHμετρίας.

 • 24h καταγραφής εμπέδησης-pH οισοφάγου</strong
  (Multichannel Intraluminal Impedance- pHmetry- MII-pH)

Η μονάδα μας χειρίζεται και  το μηχάνημα για την 24h εμπεδησιομετρία-pHμετρία οισοφάγου και πλέον παρέχει και αυτή την δυνατότητα σε ασθενείς με άτυπα συμπτώματα γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.