1. “Διαταραχές κινητικότητας οισοφάγου”  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Αρεταίειου Νοσοκομείου εδώ

2. “Παθήσεις Οισοφάγου”  Πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ

3. “Extent of lymph node dissection in esophageal cancer”  εδώ

4. “Χειρουργική θεραπεία ΓΟΠ”  εδώ

5. “Ο ρόλος της μανομετρίας στην χειρουργική του οισοφάγου”  εδώ

6. “Ογκολογική χειρουργική Οισοφάγου Στομάχου”  εδώ

7. “Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση στην τριτη ηλικία” εδώ

8. “Καρκίνος στομάχου Γενικά στοιχεία”  εδώ

9. “Βαριατρική χειρουργική εισαγωγή” εδώ

10. “Εκταση λεμφαδενικού καθαρισμού στον καρκίνο στομάχου”  εδώ

11. “Χειρουργική αχαλασίας και Παλινδρόμησης”  εδώ

12. Τι νεώτερο στην ογκολογική χειρουργική οισοφάγου στομάχου εδώ