Συνεργασία με το Institute of Human Genetics Biomedical Center, University of Bonn για την διερεύνηση της γονιδιακής βάσης της αχαλασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Συνεργασία με την έδρα Παθολογικής Ανατομικής του ΕΚΠΑ για την γονιδιακή διερεύνηση του καρκίνου του οισοφάγου