Γεώργιος Ζωγράφος

Καθηγητής, Διευθυντής

Δημήτριος Θεοδώρου

Καθηγητής, Υπεύθυνος Μονάδας Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού

dimitheod@netscape.net

Τάνια Τριανταφύλλου

Ειδικεύομενη Χειρουργικής