1. Στις ενδείξεις της μανομετρίας περιλαμβάνονται:

α.) δυσφαγία

β.) επιγαστραλγία

γ.) ναυτία-έμετοι

δ.) οπισθοστερνικό άλγος

ε.) α+β

στ.) α + δ

ζ.) όλα τα παραπάνω