Οι ποιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της μονάδας είναι εδώ

 

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum (12-15 Noεμβρίου 2014, Hilton, Αθήνα): Ελεύθερες ανακοινώσεις της Μονάδας Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού.

1. Διεγχειρητική Μανομετρία Υψηλής Ανάλυσης Οισοφάγου: Μυοτομή-Θολοπλαστική Εδώ.

14th World Congress of the ISDE (September 22-24,2014/ Vancouver, Canada): Διαλέξεις-Παρουσιάσεις της Μονάδας Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού.

1. Gerd questionnaires and health-related quality of life questionnaires in obese patients. Do they really reflect the severity of the disease? Εδώ.

Αναρτημένες ανακοινώσεις της Μονάδας Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού.

1. Real-time continuous High Resolution Manometry during Heller myotomy- Dor fundoplication fot the treatment of achalasia. Εδώ. 

2. Surgical treatment of esophageal cancer. Is there room for improving outcome? Εδώ.

10 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού (Αθήνα 17-18 Οκτωβρίου 2015): Διαλέξεις της Μονάδας Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού.

1. Καρκίνος του στομάχου Εδώ.

2. Καρκίνος του οισοφάγου Εδώ.

21ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (Ε.Ο.Π.Ε.) (23-25 Απριλίου 2015): Αναρτημένες ανακοινώσεις της Μονάδας Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού.

1. Adenocarcinoma Non-Hodgkin Lymphoma Εδώ.

2. Sarcoma and Adenocarcinoma Εδώ.

3. Αποτελέσματα επιβίωσης στομάχου Εδώ.

Congress of the European Society for Diseases of the Esophagus (31 Οκτωβρίου- 2 Νοεμβρίου 2013): Αναρτημένες ανακοινώσεις της Μονάδας Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού.

1. “Evaluation of the questionnaires for gastroesophageal reflux disease after floppy Nissen fundoplication”. Εδώ.

2. “Is it time for a new definition of failure of achalasia’s surgical treatment?” Εδώ.

3. “Results of the application of a prospective protocol for individualization of surgical treatment of esophageal cancer”. Εδώ.

4. “The number of resected non metastatic lymph nodes predicts the outcome in patients with esophageal cancer”. Εδώ.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012 (21-24 Νοεμβρίου 2012): Ελεύθερες ανακοινώσεις της Μονάδας Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού.

1.  “Τα αποτελέσματα  εφαρμογής πρωτοκόλλου εξατομικευμένης χειρουργικής θεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου.” Εδώ.

2.” Το μανομετρικό προφίλ των ασθενών με καλοήθη δυσφαγία.” Εδώ.

3. “Η χειρουργική θεραπεία της αχαλασίας στις ακραίες ηλικίες.” Εδώ.

4. “Δερματικές μεταστάσεις από αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου. Παρουσίαση Περιστατικών.” Εδώ.

5. “Οισοφάγος Barrett και θολοπλαστική κατά Nissen. Η σημασία της μετεγχειρητικής ph-μετρίας.” Εδώ.

6. “Σιγμοειδής οισοφάγος. Μια εναλλακτική χειρουργική αντιμετώπιση για τη θεραπεία του σιγμοειδούς οισοφάγου.” Εδώ.

7. “Διεγχειρητική αναγνώριση ανεγχείρητου καρκίνου του οισοφάγου. Μια καινούρια τεχνική για την διεγχειρητική τοποθέτηση αυτοδιατεινόμενης μεταλλικής ενδοπρόθεσης.” Εδώ.

 

10th World Conference Barrett’s Esophagus. A multi-disciplinary approach to unmet clinical needs in esophageal disease (28-31 August 2010, Boston): Αναρτημένη ανακοίνωση.

1. “The effect of laparoscopic sleeve gastrectomy on the lower esophageal sphincter. Preliminary results on the morbidly obese patients.” Εδώ.